Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Egenandelstaket for 2020 er kr 2,460,-
En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket KUN gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.

Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: henvisninger, materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l.OBS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

TAKSTER

Takst nr.

PRISER 1.7.2019

 

Laboratorieundersøkelse, urinprøve

1ad+701a(56.-/55.-)

Kr. 111,-

LeBlodprøve bestilt av lege ved Kirkenes legesenter

701a  Kr.   55,-
     
     
     
Blodprøve bestilt av lege annet sted; f.eks. sykehus 1ad2 + 701a   Kr. 111,-
Legekonsultasjon allmenlege/spesialist 2ad/+2dd (kr. 155,- + kr. 49,-)      Kr. 155,-/Kr. 204,-
NB. Eventuelle laboratorieundersøkelser kommer i tillegg til konsultasjonstakst    
Ekspedisjonsgebyr  

kr.  59,-

 Sykebesøk allmenlege/spesialist

 

 Kr. 209,-/kr. 245,-

Utskrift av sykemelding

1h

 Kr. 66,-

 Legetime + blodprøve

 2ad + 701a

 Kr. 210,-

Legetime spesialist + blodprøve

2ad + 2dd + 701a

 Kr. 259,-

 Utskrift av journal

 5

 Kr. 0,-

Forbruksmateriell
/Materiell

Gruppe 1 til gruppe 4 + eventuelle spesialbandasjer til selvkost

Kr. 62.-/177.-

 

 

 

 

 

 

 

Dersom pasienten ikke betaler for seg etter konsultasjonen, vil fordringen vil bli videresendt til MELIN MEDICAL som foretar den videre innkrevingen.  Fakturaen vil da bli belastet med kr. 59.- i gebyr. Deretter øker salærene.

Annet:
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer omfattes ikke av frikortordningen.

 


EGNE PRISER FOR  ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER
Ta kontakt, eller slå opp i Normaltariffen.